Suomen Anti-piratismiyhdistys ry:n apuraha vuodelle 2016 on haettavissa

Yhdistys voi myöntää vuosittain apurahoja sellaisille opinnäytetöiden kirjoittajille, joiden työt liittyvät yhdistyksen toiminta‐alaan. Apurahaa on viime vuosina myönnetty immateriaalioikeuksien loukkauksia (erityisesti tuoteväärennökset ja tekijänoikeuspiratismi) käsittelevien opinnäytetöiden laatijoille, mutta myös yleisemmän immateriaalioikeudellisen tutkielman kirjoittajille.

Apurahamahdollisuus on avoinna myös muille kuin oikeustieteen opiskelijoille. Myönnettävien apurahojen määrä ja suuruus riippuu hakijoiden ja aiheiden tasosta. Apurahan suuruus on 500‐1500 euroa.

Apurahaa voi hakea toimittamalla yhdistykselle kirjallinen hakemus ja tutkimussuunnitelma. Edellytyksenä apurahan saamiselle on se, että yhdistyksen hallitus hyväksyy tutkimussuunnitelman ja että apurahan saaja pitää esitelmän tutkimusaiheestaan yhdistyksen tilaisuudessa.

Apurahan hakuaika päättyy 10.10.2016. Hakemuksen voi osoittaa yhdistyksen osoitteeseen info@facg.fi.

Yhdistyksen hallituksen jäsen Henrik af Ursin antaa mielellään lisätietoja apurahasta (henrik.afursin@dittmar.fi).