Lausunnot

Lausunnot

FACG antaa aktiivisesti lausuntoja erinäisissä immateriaalioikeuksiin ja tuoteväärennösasioihin liittyvissä lainsäädäntöhankkeissa.

Alta linkin takaa löytyvät viimeaikaisimmat FACG:n lausunnot.

19.10.2018: FACG antoi sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän mietinnöstä (STM/2645/2017)

30.3.2016: FACG antoi eduskunnan talousvaliokunnalle lausunnon hallituksen esityksestä laeiksi tavaramerkkilain ja rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttamisesta (HE 24/2016 vp).

26.3.2015: FACG allekirjoitti tuotemerkkikieltoa vastustavan lausuman geneerisistä pakkauksista.

17.2.2015: FACG antoi yhteiskirjeen geneerisistä pakkauksista peruspalveluministeri Susanna Huoviselle yhdessä Elinkeinoelämän keskusliiton, Keskuskauppakamarin, Suomen teollisoikeudellisen yhdistyksen ja Suomen Yrittäjät ry:n kanssa.

7.11.2014: FACG antoi lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tavaramerkkilain ja rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttamisesta

8.10.2014: FACG antoi lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle Komission tiedonannosta teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseta.

12.2.2014: FACG vastasi Public Consultation on the Review of the EU Copyright Rules -kyselyyn.

14.7.2011: FACG antoi lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle Komission ehdotukseen immateriaalioikeuksien suojeluun liittyvien tehtävien antamisesta OHIM:lle (nykyisin EUIPO).

17.6.2011: FACG antoi lausunnon valtiovarainministeriölle Komission ehdotukseen uudeksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teollis- ja tekijänoikeuden tullivalvonnasta.

25.2.2011: FACG antoi lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle Euroopan komission kertomuksesta ns. Enforcement-direktiivin soveltamiseen liittyen.

15.12.2010: FACG antoi lausunnon Euroopan komissiolle tupakkadirektiivin 2001/37/EY tulevasta muutoksesta.

18.6.2010: FACG antoi lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle tekijänoikeuslain 60 a §:n ja sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta.

25.5.2010: FACG antoi lausunnon Euroopan komissiolle tuoteväärennösasetuksen 1383/2003/EY tulevasta muutoksesta.

21.5.2010: FACG antoi lausunnon ulkoasiainministeriölle (nyk. ulkoministeriö) ACTA-sopimusluonnoksesta kansallisen päätöksenteon pohjaksi.

12.5.2010: FACG antoi lausunnon oikeusministeriölle IPR-tuomioistuintyöryhmän mietinnöstä ”Teollis- ja tekijänoikeusasioiden keskittäminen markkinaoikeuteen” (oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 2010:28, OM 5/41/009).