Suomen Anti-piratismiyhdistys ry:n opiskelijoille suunnatun apurahan hakuaika on alkanut ja päättyy 31.10.2021

Yhdistys voi myöntää vuosittain apurahoja sellaisille opinnäytetöiden kirjoittajille, joiden työt liittyvät yhdistyksen toiminta-alaan.
Apurahaa on viime vuosina myönnetty immateriaalioikeuksien loukkauksia (erityisesti tuoteväärennöksiä ja piratismia) käsittelevien opinnäytetöiden laatijoille, mutta myös yleisemmän immateriaalioikeudellisen tutkielman kirjoittajille.

Apurahamahdollisuus on avoinna myös muille kuin oikeustieteen opiskelijoille, kuten esimerkiksi kauppakorkeakoulujen ja tekniikan alan korkeakouluopiskelijoille. Myönnettävien apurahojen määrä ja suuruus riippuu hakijoiden ja aiheiden tasosta.
Apurahan suuruus on 500-1500 euroa.

Apurahaa voi hakea toimittamalla yhdistykselle kirjallisen hakemuksen ja tutkimussuunnitelman. Edellytyksenä apurahan saamiselle on se, että yhdistyksen hallitus hyväksyy tutkimussuunnitelman ja, että apurahan saaja pitää esitelmän tutkimusaiheestaan yhdistyksen tilaisuudessa.

Apurahahakemuksen voi osoittaa yhdistyksen osoitteeseen info@facg.fi.
Lisätietoja apurahoista antaa Suomen Anti-piratismiyhdistyksen hallituksen jäsen Eveliina Heinilä
(eveliina.heinila@ttvk.fi, puh. 050 540 9927).

Espoossa 9.9.2021
SUOMEN ANTI-PIRATISMIYHDISTYS RY
Eveliina Heinilä