Etusivu / Tuoteväärennökset

Tuoteväärennökset

Tuoteväärennökset

Jos epäilet löytäneesi tuoteväärennöksen, ilmoita siitä Suomen Anti-piratismiyhdistykselle tai Tullin vihjepuhelimeen puh. 0800 1 4600.

Mikä on tuoteväärennös?
 • tuote, johon on luvattomasti liitetty toiselle kuuluva tavaramerkki tai sen jäljitelmä
 • tuote, joka luvattomasti imitoi toisen tuotteen mallioikeudella suojattua ulkomuotoa
Mikä on piraattikopio?
 • tuote, johon on luvattomasti kopioitu toisen tekijänoikeudella suojattu teos
Mistä tunnistaa tuoteväärennöksen?
 • feikkien tunnistamisessa paras keino on terve maalaisjärki.
 • brändituotteen huono laatu (esim . vaatteiden huonot saumat ja muu ompelujälki)
 • brändituotteen huomattavasti normaalia alhaisempi hinta
 • ostopaikasta voi päätellä jotain: Netin huutokauppasaiteilta ja kirpputoreilta ostetut halvat ja käyttämättömät bränditavarat voivat usein olla feikkiä. Aitoa ja käyttämätöntä luksuslaukkua ei kertakaikkiaan voi saada 20 eurolla.
 • kirjoitusvirheet tuotteessa, sen niskalapuissa ja pahvisissa ns. hang tageissä
Millaiset tuotteet voivat olla väärennöksiä?
 • tietokoneohjelmat ja -pelit
 • musiikkiäänitteet
 • videofilmit
 • vaatteet ja jalkineet
 • vyöt, laukut ja muut asusteet
 • hajuvedet
 • kellot ja korut
 • aurinkolasit
 • matkapuhelinten osat ja tarvikkeet
 • lelut
 • varaosat ja lisälaitteet
 • lääkkeet
 • elintarvikkeet ja makeiset
 • kaikki muutkin tuotteet
Miksi tuoteväärennöksiä ei kannata ostaa?
 • tuotteessa käytetty materiaali voi aiheuttaa terveydellisiä haittoja, esim. vaatteista voi saada allergiaoireita tai materiaali voi olla liian herkästi syttyvää
 • lääkkeillä ei ole tarkoitettuja vaikutuksia ja niillä voi olla vaarallisia sivuvaikutuksia
 • varaosat esim. autoissa, lentokoneissa ja laivoissa voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä ja onnettomuuksia
 • elektronisten laitteiden osat voivat aiheuttaa oikosulkuja tai muuta vahinkoa; puutteelliset käyttöohjeet voivat aiheuttaa vahinkoja
 • kukaan ei ota vastuuta tuotteesta ja sen puutteista – ei takuuta
 • tuotteen laatu on huono ja aitoa halvemmasta hinnasta huolimatta hinta-laatu -suhde on huono
 • aitojen tuotteiden valmistuksen ja myynnin vähentyessä menetetään Euroopassa jopa 100.000 työpaikkaa vuodessa
 • valtio menettää väärennösten osalta verotuloja, jotka peritään kuitenkin veronmaksajilta muissa muodoissa
 • väärennösten myynti on rangaistava teko, joka voi johtaa vahingonkorvausvastuuseen sekä väärennetyn tuotteen menettämiseen
 • tuoteväärennöstoiminta voi olla osa kansainvälistä järjestäytynyttä rikollisuutta

 

EU:n uuden tuoteväärennösasetuksen vaikutukset Suomessa

Uusi EU-tuoteväärennösasetus (1352/2014), eli asetus teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonnasta, on ollut voimassa 1.1.2014 lähtien. Suomen kannalta asetuksen merkittävimpänä muutoksena voidaan pitää oikeudenhaltijoiden parempia mahdollisuuksia saada loukkaavat tuotteet aikaisempaa tehokkaammin ja nopeammin hävitettyä. Asetuksen myötä yksinkertaistettu tuhoamismenettely on otettu käyttöön myös Suomessa. Aiemman asetuksen 1383/2003 aikana loukkaaviksi todettujen tavaroiden tuhoamiseen meni kuukausia tai jopa vuosia, kun nykyään tavaroiden hävittäminen tapahtuu viikoissa tai jopa päivissä.

Yksinkertaistettua tuhoamista ei saatettu Suomessa voimaan edellisen asetuksen aikana, sillä mahdollisesti viranomaisten huoli yksinkertaistetun tuhoamismenettelyn ja omaisuuden suojaan liittyvien perusoikeuksien ristiriidasta lykkäsi asetuksen implementointia.

Uusi asetus on myös soveltamisalaltaan entistä laajempi, sillä sen mukaiset rajatoimenpiteet soveltuvat myös tavaroihin, jotka loukkaavat toiminimeä, hyödyllisyysmallia tai puolijohdetuotteen topografiaa. Tämän lisäksi asetus koskee myös tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien kopiointisuojausten kiertämiseen soveltuvia laitteita. Uudet asetukseen sisällytetyt immateriaalioikeudet eivät kuitenkaan ole Suomen kannalta erityisen merkityksellisiä, sillä rajatoimenpiteiden perustana on noin 95 prosentissa tapauksista tavaramerkkiin kohdistuva loukkaus.

Yksinkertainen tuhoamismenettely perustuu suostumukseen

Yksinkertainen tuhoamismenettely perustuu tavaranhaltijan tulliviranomaiselle antamaan suostumukseen, joka voi olla nimenomainen tai hiljainen. Hiljainen hyväksyntä yksinkertaiselle tuhoamismenettelylle voidaan saada tavaroiden omistajalta esimerkiksi tilanteessa, jossa tavaranhaltija keskustelee asiasta Tullin tai oikeudenhaltijaa edustavan asiamiehen kanssa. Hiljainen hyväksyntä tulee usein kysymykseen yksityisten tavaroiden omistajien kohdalla.

Tullilla harkintamahdollisuus olla noudattamatta yksinkertaistettua menettelyä

Asetuksessa jätetään kuitenkin tulliviranomaisille merkittävä mahdollisuus olla noudattamatta yksinkertaistettua tuhoamismenettelyä, sillä Tulliviranomaisella ei ole ehdotonta velvollisuutta konkludenttisen hyväksymisen tilanteessa noudattaa yksinkertaista tuhoamismenettelyä. Tämä on selvästi askel huonompaan suuntaan, sillä aiempi tuoteväärennösasetus ei antanut Tulliviranomaiselle tällaista harkintamahdollisuutta. Tilanteessa, jossa tavaraerä on esimerkiksi erityisen arvokas, voi Tulli olla noudattamatta yksinkertaista tuhoamismenettelyä ja se voi vaatia nimenomaisen suostumuksen tavaroiden tuhoamiseksi.

Erityismenettely pienten lähetysten tuhoamiseen

Immateriaalioikeuksia loukkaavien tuotteiden kauppa on siirtynyt yhä enemmän internetiin. On tyypillistä, että nykyään loukkaavia tuotteita sisältävät lähetykset ovat pieniä, 1–3 tuotteen paketteja. Pieneksi katsotaan lähetys, jossa on korkeintaan kolme tavarayksikköä ja joka painaa alle 2 kg. Uudessa tuoteväärennösasetuksessa on yksinkertaistettu pieniin lähetyksiin sisältyvien tavaroiden tuhoamista, jotta internetissä tapahtuvaan immateriaalioikeuksia loukkaavien pienten tavaroiden kauppaan voidaan puuttua.

Erityismenettely koskee tilanteita, joissa tavarat ovat väärennettyjä tai laittomasti valmistettuja (eli niiden täytyy loukata tavaramerkkiä, maantieteellistä merkintää, tekijänoikeutta, lähioikeutta tai mallia), eivätkä ne ole herkästi pilaantuvia. Pieniin lähetyksiin liittyvää menettelyä tulee pyytää tulliviranomaiselta toimintahakemuksen yhteydessä. Menettelyä pyydetään kuitenkin yllättävän harvoin.

Loukkaukset kauttakulkuliikenteessä

Monen vuoden ajan suurin osa Suomen tullin havaitsemista IPR-oikeuksien loukkauksista tuli kauttakulkuliikenteestä. Suomi on merkittävä kauttakulkumaa Venäjälle suuntautuvalle tavaraliikenteelle ja Venäjä taas merkittävä immateriaalioikeuksia loukkaavien tuotteiden vientimaa. Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisukäytännön seurauksena EU-jäsenvaltioiden viranomaiset eivät enää voi pysäyttää IPR-oikeuksia loukkaavia tavaroita, jotka ovat ulkoisessa kauttakulussa EU:n kautta yhteisön ulkopuoliseen maahan, ellei ole viitteitä siitä, että tavarat saattavat palata takaisin EU:n alueelle.

Näin ollen EUT asetti ratkaisullaan (yhdistetyt asiat C-446/09 ja C-495/09) tiukat kriteerit ulkoisessa kauttakulussa olevien loukkaavien tavaroiden pysäyttämiselle. EUT:n tuomion vaikutukset tuntuivat välittömästi eri EU-maiden tullitoiminnassa, kun monet kansalliset tullit lopettivat ulkoisessa kauttakulussa olevien tavaroiden pysäyttämisen kokonaan. Tuomio on vaikuttanut voimakkaasti myös Suomen tullin pysäytysmääriin, sillä kauttakulussa olevien tavaroiden pysäytysmäärät ovat vähentyneet selvästi. Vuonna 2011 Tullin pysäyttämistä tavaroista 93 prosenttia tuli kauttakulkuliikenteestä ja kuluvan vuoden 2015 aikana vain noin 11 prosenttia.

Oikeudenhaltijat toivoivat mahdollisuutta puuttua kauttakulkuun

Yksinkertaistetun tuhoamismenettelyn asettaminen pakolliseksi kaikille jäsenvaltioille on erittäin tervetullut lisä rajatoimenpiteisiin liittyvään keinovalikoimaan. Loukkaavien tavaroiden tehokas tuhoaminen on kaikkien osapuolten etu varsinkin tapauksissa, joissa tavaroiden omistaja pysyttelee passiivisena eikä anna suostumustaan tavaroiden tuhoamiseen vapaaehtoisesti. Suomen näkökulmasta on kuitenkin harmillista, että asetuksella ei annettu lisätyökaluja kauttakulkuun puuttumiseen, sillä asetuksen johdanto-osan kohta 10 alleviivaa asetuksen pelkästään menettelytapoja luovaa tarkoitusta.