Maailman antipiratismipäivää vietetään 9.6.2016

Tietoa tuoteväärennöksistä Kampin keskuksessa 9.6.2016 klo 15–19

Maailman antipiratismipäivän johdosta Suomen Anti-piratismiyhdistys FACG ry järjestää valistuskampanjan torstaina 9.6.2016. Yhdistyksen jäsenet päivystävät iltapäivällä klo 15-19 Kampin keskuksen Tennispalatsin puoleisella sisäänkäynnillä kertomassa tuoteväärennöksistä ja niiden haitoista.

Suomen Anti-piratismiyhdistys ry (FACG) on vuonna 1998 perustettu yhdistys, joka pyrkii estämään tuoteväärennösten ja piraattikopioiden valmistusta, kauppaa, jakelua ja muuta levitystä. Lisäksi yhdistys välittää tietoa keinoista, lainsäädännöstä ja oikeuskäytännöstä tuoteväärennöstoiminnan ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi sekä pyrkii luomaan tehokkaita vastatoimia piratismille. Yhdistys toimii osana kansainvälistä Global Anti-Counterfeiting Group (GACG) -verkostoa.

Tuoteväärennökset ja piratismi kasvava ongelma 

Tuoteväärennökset ovat yhä kasvava ongelma alkuperäistuotteiden valmistajille. Laiton toiminta on levinnyt kaikille kaupan aloille, jonka vuoksi väärentämisen kohteena ovat yhä useammin tavalliset kulutustuotteet. Väärennökset aiheuttavat terveyshaittoja ja turvallisuusuhkia, mikä heikentää kuluttajien luottamusta myös alkuperäisiin tuotteisiin.

Ilmiö tulee kalliiksi myös yhteiskunnalle. Verotulojen lisäksi vuosittain menetetään myös satoja tuhansia työpaikkoja. EU:n teollisoikeuksien virasto EUIPO:n mukaan esimerkiksi pelkästään vaateteollisuus menettää EU-alueella tuoteväärennösten vuoksi vuosittain yli 26 miljardia euroa ja 363 000 työpaikkaa.

EUIPO:n sekä Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n tuoreen raportin (4/2016) mukaan tuoteväärennöksiä ja piraattituotteita kulkee maiden rajojen yli vuosittain yli 461 miljardin dollarin edestä, mikä kattaa noin 2,5 % maailmankaupasta.

Jokainen voi vaikuttaa omilla valinnoillaan

Merkittävä osa tuoteväärennöksistä ja piraattituotteista kulkeutuu EU:n sisämarkkinoille turistien tuomisina tai yksityishenkilöiden internetin kautta tilaamina. Pienistä virroista kertyy väärennöksiä ja piraattituotteita valmistuttaville ja kauppaaville rikollisjärjestöille huomattavia summia rahaa muuhun rikolliseen toimintaan sijoitettavaksi tai käytettäväksi. Väärennöksiä ja piraattituotteita valmistetaan olosuhteissa, jotka eivät täytä lain vaatimuksia juuri miltään osin. Ongelman ratkaisemisessa keskeistä onkin kuluttajien tietoisuus. Jos väärennetyille tuotteille ei ole kysyntää, ei niitä myöskään tarjota.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Jaana Pihkala
TTVK ry / Suomen Anti-piratismiyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 706 6674

www.facg.fi

  • Oikeudenhaltija on laissa säädetyn immateriaalisen oikeuden haltija, esimerkiksi tavaramerkin, patentin tai tekijänoikeuden omistaja.
  • Tuoteväärennös on tavara, joka loukkaa jonkun tavaramerkkioikeutta, esim. t-paita, joka on varustettu Lacoste-merkillä ilman oikeudenhaltijan lupaa.
  • Piraattituote puolestaan loukkaa toisen tekijänoikeutta, esim. luvatta kopioitu DVD-tallenne. Vuoden 2006 alussa voimaan tullut tekijänoikeuslaki kieltää piraattitallenteiden maahantuonnin myös omaan käyttöön. Maahantuonnista voidaan tuomita sakkoja ja laittomat tallenteet voidaan määrätä hävitettäväksi.

Tällaisten tuotteiden tuonti elinkeinotarkoitukseen voidaan katsoa rikokseksi. Tuoteväärennösten jälleenmyynti esimerkiksi nettihuutokaupassa on näin ollen laitonta. Lääketuonti ETA-alueen ulkopuolelta on rikos.