EU-tutkimus: tuoteväärennösten kulutus yli kaksinkertaistunut ja luvattomien sisältöjen käyttö pysynyt korkealla nuorten parissa, välinpitämättömyys toiminnan laittomuudesta lisääntynyt

Tiedote
Julkaisuvapaa 8.6.2022 klo 10

Euroopan Unionin teollisoikeuksien virasto EUIPO juhlistaa 8.6.2022 vietettävää Maailman Antipiratismipäivää julkaisemalla uusimmat EUIPOn teollis- ja tekijänoikeuksien nuoria koskevat tutkimustulokset. Kolmen vuoden välein toteutettavalla tutkimuksella selvitetään tuoteväärennösten ja tekijänoikeutta loukkaavien digitaalisten sisältöjen käyttöä nuorten parissa.

Helmikuussa 2022 haastatelluista 15–24-vuotiaista eurooppalaisista yli puolet (52 %) kertoi ostaneensa joko tarkoituksella tai vahingossa vähintään yhden tuoteväärennöksen verkosta viimeisen vuoden aikana, ja kolmasosa (33 %) kertoi käyttäneensä luvatonta digitaalista sisältöä laittomista lähteistä. Tietoisesti luvatonta sisältöä on käyttänyt joka viides vastaaja (21 %), mikä vastaa vuoden 2019 tulosta. Tarkoituksella tuoteväärennöksiä ilmoitti ostaneensa 37 % vastaajista, mikä on huomattavan suuri lisäys vuoden 2019 tulokseen (14 %). Yksi mahdollinen selitys tälle on korona-aikana kasvanut verkkokaupan suosio.

Suomessa jopa melkein puolet (44 %) nuorista kertoi ostaneensa tuoteväärennöksiä tarkoituksella ja 17 % myönsi käyttäneensä luvatonta sisältöä tietoisesti. Toisaalta luvattomien sisältöjen käytön kokonaan kiistää nuorista suomalaisista suurempi osa (64 %) kuin eurooppalaisista nuorista keskimäärin (60 %). Tuoteväärennösten osalta suosituimpien joukossa ovat vaatteet ja asusteet (17 %), jalkineet (14 %), elektroniikka (13 %) sekä hygienia-, kosmetiikka- ja itsehoitotuotteet (12 %). Luvattomien sisältöjen osalta suosituimpia ovat elokuvat (61 %), televisiosarjat (52 %) ja musiikki (36 %).

Tuoteväärennösten ostamisen ja luvattomien sisältöjen käytön taustalla olevista syistä hinta ja saatavuus vaikuttavat eniten. Lähi- ja tuttavapiirin vaikutuksella on kuitenkin kasvava merkitys, vuoteen 2019 verrattuna viisi prosenttiyksikköä enemmän vastaajista (17 %) kertoi käyttävänsä luvattomia sisältöjä, koska tututkin käyttävät. Tuoteväärennösten osalta tuttavapiirin vaikutus oli myös kasvanut kuuden prosenttiyksikön verran.

Välinpitämättömyys on tutkimuksen mukaan selvästi lisääntynyt. Tuoteväärennöksiä tarkoituksella ostaneista jopa 27 % kertoi, ettei yksinkertaisesti välittänyt siitä, oliko tuote aito vai ei. Neljännes (26 %) kaikista vastaajista ei ylipäätään tiennyt, oliko ostanut tuoteväärennöksiä: 60 % näistä piti väärennöksen erottamista aidosta vaikeana ja peräti 39 % sanoi, ettei välittänyt selvittää asiaa. Niistä, jotka eivät tienneet, olivatko käyttäneet luvattomia sisältöjä vai eivät, 26 % ilmoitti, ettei välittänytkään tietää.Välinpitämättömien määrä on lisääntynyt sekä tuoteväärennösten että luvattomien sisältöjen käytön osalta kahdeksalla prosenttiyksiköllä vuodesta 2019.

Kyselyn mukaan toimintaa estäviä tekijöitä ovat erilaiset kyberuhat ja -petokset sekä tietoisuus toiminnan negatiivisesta vaikutuksesta ympäristöön tai yhteiskuntaan. Myös laillisten tuotteiden ja palveluiden edullisemmat hinnat, omat tai tuttavien huonot kokemukset ja rangaistuksen uhka saisivat vastaajat harkitsemaan käytöstään
EUIPO:n alkuperäinen tiedote luettavissa täällä: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/IP_youth_scoreboard_study_2022/Press_release/IP_youth_scoreboard_study_pr_2022_fi_fi.pdf

Lisätietoa:
Suomen Anti-Piratismiyhdistys ry (FACG), puheenjohtaja Tuomas Kannas p. 0505680782
Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry (TTVK), toiminnanjohtaja Jaana Pihkala p. 0407066674