Tulliylitarkastaja Lasse Ryyttärille Maailman Anti-piratismijärjestön GACG:n tunnustuspalkinto

Maailman Anti-piratismijärjestö GACG on Suomen Anti-piratismi ry:n esityksestä palkinnut tulliylitarkastaja Lasse Ryyttärin pitkäaikaisesta toiminnastaan tuoteväärennösten vastaisessa työssä. Anti-Counterfeiting Award 2017 -palkinto julkistettiin kansainvälisenä piratismin ja tuoteväärennösten vastaisena päivänä 7.6.2017 Pariisissa.

Tulliylitarkastaja Lasse Ryyttäri on ollut Suomessa keskeinen henkilö piratismin vastaisen yhteistyön ja tiedonjakamisen lisäämisessä viranomaisten ja oikeudenomistajien kesken. Ryyttäri on järjestänyt aktiivisesti tapaamisia yhteistyössä FACG:n  kanssa. Myös kansainvälisellä tasolla hän on järjestänyt lukuisia seminaareja ja koulutustapaamisia mm. Ruotsin, Tanskan, Norjan, Venäjän, Viron ja Yhdysvaltojen tullien kesken.

Lasse Ryyttäri on toiminut tuoteväärennösten valvonnan parissa vuosina 2002 – 2014, mutta muiden tehtäviensä lisäännyttyä on vastuita nykyisellään organisoitu uudella tavalla. Uusien tehtävien ohella Ryyttäri on huolehtinut Tullin yhteistyön jatkumisesta merkinhaltijoiden ja asiamiestoimistojen kanssa. Lisäksi hän on edistänyt muun muassa savukeväärennöksiä, ajoneuvojen varaosaväärennöksiä ja lääkeväärennöksiä koskevien asioiden käsittelyä ja yhteistyökysymyksiä.

FACG:n hallitus onnittelee Lasse Ryyttäriä Anti-Counterfeiting Awardin johdosta!