Suomen Anti-piratismiyhdistyksen apuraha 2014 – hakuaika päättyy 10.10.2014

Suomen Anti-piratismiyhdistys ry:n opiskelijoille suunnatun apurahan hakuaika on alkanut ja päättyy 10.10.2014.

Yhdistys voi myöntää vuosittain yhden tai useampia apurahoja sellaisille opinnäytetöiden kirjoittajille, joiden työt liittyvät yhdistyksen toiminta-alaan.

Apurahan on viime vuosina myönnetty immateriaalioikeuksien loukkauksia (erityisesti tuoteväärennökset ja piratismi) käsittelevien opinnäytetöiden laatijoille, mutta myös yleisemmän immateriaalioikeudellisen tutkielman kirjoittajille. Apurahamahdollisuus on avoinna myös muille kuin oikeustieteen opiskelijoille, kuten esimerkiksi kauppakorkeakoulujen ja tekniikan alan korkeakouluopiskelijoille.

Myönnettävien apurahojen määrä ja suuruus riippuu hakijoiden ja aiheiden tasosta. Apurahan suuruus on 500 – 1 500 euroa.

Apurahaa voi hakea toimittamalla yhdistykselle kirjallisen hakemuksen ja tutkimussuunnitelman. Edellytyksenä apurahan saamiselle on se, että yhdistyksen hallitus hyväksyy tutkimussuunnitelman ja että apurahan saaja pitää esitelmän tutkimusaiheestaan Anti-piratismiyhdistyksen jäsentilaisuudessa.

Apurahahakemuksen voi osoittaa yhdistyksen osoitteeseen info@facg.fi.

Lisätietoja apurahoista antaa Suomen Anti-piratismiyhdistyksen hallituksen jäsen, Henrik af Ursin (henrik.afursin@dittmar.fi, puh. 09 6817 0128).