MUISTUTUS: Suomen Anti-piratismiyhdistyksen apurahan hakuaika päättyy 12.10.

Suomen Anti-piratismiyhdistys ry:n opiskelijoille suunnatun apurahan hakuaika on alkanut ja päättyy 12.10.2018.

Yhdistys voi myöntää vuosittain apurahoja sellaisille opinnäytetöiden kirjoittajille, joiden työt liittyvät yhdistyksen toiminta-alaan.

Apurahaa on viime vuosina myönnetty immateriaalioikeuksien loukkauksia (erityisesti tuoteväärennöksiä ja piratismia) käsittelevien opinnäytetöiden laatijoille, mutta myös yleisemmän immateriaalioikeudellisen tutkielman kirjoittajille. Piratismi ja keinot oikeudenloukkauksiin puuttumiseksi ovat erittäin ajankohtainen aihe eurooppalaista immateriaalioikeuksien täytäntöönpanoa koskevaa sääntelyä uudistettaessa.

Apurahamahdollisuus on avoinna myös muille kuin oikeustieteen opiskelijoille, kuten esimerkiksi kauppakorkeakoulujen ja tekniikan alan korkeakouluopiskelijoille.

Myönnettävien apurahojen määrä ja suuruus riippuu hakijoiden ja aiheiden tasosta. Apurahan suuruus on 500 – 1500 euroa.

Apurahaa voi hakea toimittamalla yhdistykselle kirjallisen hakemuksen ja tutkimussuunnitelman. Edellytyksenä apurahan saamiselle on se, että yhdistyksen hallitus hyväksyy tutkimussuunnitelman ja että apurahan saaja pitää esitelmän tutkimusaiheestaan yhdistyksen tilaisuudessa.

Apurahahakemuksen voi osoittaa yhdistyksen osoitteeseen info@facg.fi.

Lisätietoja apurahoista antaa Roosa Hasu (roosa.hasu@ttvk.fi, puh. +358 9 6803 4059).

 

SUOMEN ANTI-PIRATISMIYHDISTYS RY