Muutoksia toimintahakemuslomakkeisiin

Euroopan komissio on 12.4.2018 antanut komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/582 teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonnasta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 608/2013 säädettyjen lomakkeiden vahvistamisesta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) No 1352/2013 muuttamisesta.

Täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/582 julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä L98/4 18.4.2018.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että toimintahakemusten lomakkeisiin on tullut joitakin muutoksia, joista ehkä suurimpana se, että asetuksen (EU) No 608/2013 artiklan 26, eli niin sanotun pieneten lähetysten menettelyn, voi jatkossa hakea joko koko EU:n alueelle tai vain tiettyihin jäsenmaihin, kun tähän mennessä menettelyä on ollut ollut mahdollista hakea vain koko EU:n alueelle.

Uudet hakemuslomakkeet tulee ottaa käyttöön viimeistään 15.5.2018, jonka jälkeen vanhoilla lomakkeilla lähetettyjä toimintahakemuksia ei enää hyväksytä. Tämä johtuu siitä, että hakemuskäsittelyn keskustietokanta jäsenmaiden ja komission välillä (eli COPIS-järjestelmä) päivittyy uusien lomakkeiden mukaiseksi.

Uusi täytäntöönpanoasetus ja uudet lomakepohjat löytyvät täältä.

Komissio yhdessä EUIPO:n kanssa on lisäksi valmistellut sähköisesti paremmin täytettävissä olevat lomakepohjat, joiden kaikki kieliversiot ovat 15.5.2018 alkaen saatavilla DG Taxudin kotisivuilta osoitteessa: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/counterfeit-piracy-other-ipr-violations/defend-your-rights_en.

Muistattehan, että EUIPO:n Enforcement Databasen (EDB) kautta voi jättää hakemukset sähköisesti, ja EDB:ssä voi nykyään myös tehdä toimintahakemusten pidennyspyynnöt.

Postitse tai sähköpostitse Tullille toimitetut hakemukset jätetään totutusti osoitteeseen:
IPR hakemukset
Valvontaosasto – Analyysi ja tiedustelu
Kaupallisten riskien hallinta
PL 512
00101 HELSINKI
tai sähköpostitse ipr.decisions@tulli.fi

Käytännön neuvoja hakemusten täyttämiseen liittyvissä asioissa antaa Tulliylitarkastaja Maria Damlin, p. 0403326769
maria.damlin@tulli.fi tai ipr.decisions@tulli.fi